Advies 9297 - CT mobiele scanner

Het gebruik van CT buiten diensten voor medische beeldvorming in het algemeen en binnen de operatiekamer in het bijzonder (HGR 9297) (november 2016)

Advies 9103 - Röntgenstraal

Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende voorwaarden met betrekking tot het gerechtvaardigd gebruik van mobiele, draagbare röntgentoestellen (juli 2015) (HGR 9103) In dit...

Advies 9347 - hoeveelheden radioactieve stoffen in lampen

Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van beperkte hoeveelheden radioactieve stoffen in lampen (HGR 9347) (maart 2016)

Advies 9235 - Fukushima

Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushimatijdperk: Rampenplanning (maart 2016) (HGR 9235) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...