Advies 9314 - Biologische testen

Rapportering en interpretatie van biologische testen op stalen afkomstig van donoren van menselijk lichaamsmateriaal (oktober 2016) (HGR 9314) In dit wetenschappelijk advies over...

Advies 9286 - Cellen

Kwaliteitsnormen voor verschillende types van menselijk lichaamsmateriaal die voor toepassing op de mens bestemd zijn: Cellen (HGR 9286) (Oktober 2016) In dit wetenschappelijk...

Advies 9334 - Ontwerp van koninklijk besluit MLM

Ontwerp van koninklijk besluit ter omzetting van Europese richtlijnen 2015/565/EU en 2015/566/EU