Advies 9139 - Melanotan IITM

Gebruik van Melanotan IITM: Gevolgen voor de volksgezondheid en onderzoeksperspectieven (july 2015) (HGR 9139) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9347 - hoeveelheden radioactieve stoffen in lampen

Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van beperkte hoeveelheden radioactieve stoffen in lampen (HGR 9347) (maart 2016)

Advies 9334 - Ontwerp van koninklijk besluit MLM

Ontwerp van koninklijk besluit ter omzetting van Europese richtlijnen 2015/565/EU en 2015/566/EU
pic_doublediagnostics

Advies 9203 - Dubbele diagnose

Behoeften betreffende dubbele diagnose (verstandelijke beperking en bijkomende problemen op het vlak van geestelijke gezondheid (probleemgedrag en/of psychiatrische stoornissen)...

Advies 9235 - Fukushima

Nucleaire ongevallen, leefmilieu en gezondheid in het post-Fukushimatijdperk: Rampenplanning (maart 2016) (HGR 9235) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...