Advies 8762 - IARC

Betekenis van de IARC classificatie van radiofrequente elektromagnetische velden als "mogelijk kankerverwekkend" (juli 2011) (HGR 8762)