Advies 9237 - KB etiketten

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van...

Advies 9232 - KB biologische afbreekbaarheid

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die...

Advies 9231 - KB vermalers

Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater (oktober 2014) (HGR 9231)

Advies 8914 - Hormoonontregelaars

Hormoonontregelaars: definitie WHO (februari 2013) (HGR 8914)

Advies 8915 - Hormoonontregelaars

Hormoonontregelaars: lage-dosis effecten, niet-monotone dosis-respons curves en kritische perioden van verhoogde gevoeligheid (juli 2013) (HGR 8915)