Advies 9108 - zuren en basen

Menselijke blootstelling aan bijtende en/of corrosieve stoffen (zuren en basen) (november 2015) (HGR 9108) In dit wetenschappelijk beleidsadvies geeft de Belgische Hoge...

Advies 8717 - insecticide

Residentiële binnenhuisblootstelling aan producten ter bestrijding van insecten en andere geleedpotigen (november 2015) (HGR 8717) In dit wetenschappelijk beleidsadvies geeft de...

Advies 9264 - KB Antigifcentrum

Ontwerp van Koninklijk Besluit inzake kennisgeving van gevaarlijke mengsels aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties (HGR 9264) (februari 2015)