Advies 9406 - KB gewasbeschermingsmiddelen

Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen (HGR 9406) (April 2017)

Advies 9400 - KB biociden

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (HGR 9400) (maart 2017)

Advies 9119 - KB Nanoparticulaire

Koninklijk Besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (HGR 9119) (november 2013) Adviezen omtrent Koninklijke Besluiten zijn...

Advies 9370 - KB nano

Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende wijziging van de inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen...

Advies 9241 - Neonicotinoïden

Beoordeling van de effecten van neonicotinoïden en fipronil op de biodiversiteit en gezondheid (juni 2016) (HGR 9241) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...