Advies 9237 - KB etiketten

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van...

Advies 8914 - Hormoonontregelaars

Hormoonontregelaars: definitie WHO (februari 2013) (HGR 8914)

Advies 8915 - Hormoonontregelaars

Hormoonontregelaars: lage-dosis effecten, niet-monotone dosis-respons curves en kritische perioden van verhoogde gevoeligheid (juli 2013) (HGR 8915)

Advies 8939 - Wetteren

Dringend advies ingevolge het treinongeval in Wetteren met betrekking tot blootstelling aan toxische stoffen (oktober 2013) (HGR 8939)

Advies 9115 - KB EPD

Adviesvraag 9115 nopens een ontwerp van KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale...