Advies 8925 - KB biociden

Adviesvraag voor een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. (HGR 8925) (mei 2013)

Advies 8917 - KB defensie

Adviesvraag inzake een ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de biociden- en de CLP-verordening wanneer...

Advies 8906 - KB pesticidenreductie

Adviesvraag inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het Federale Reductieprogramma voor Pesticiden 2013-2017. (HGR 8906) (januari 2013)

Advies 8908 - KB gasolie

Adviesvraag inzake drie ontwerpen van Koninklijk Besluit betreffende de benaming en de kenmerken van gasolie-diesel voor wegvoertuigen, van benzines voor benzinemotoren en van...

Advies 8748 - Babyzwemmen

De problematiek van chloor in zwembaden: Het met babyzwemmen verbonden risico en beschouwing rond de verschillende desinfectiemethoden voor zwembadwater (februari 2012) (HGR 8748)