Advies 8337 - Grieppandemie

Beperking van het bloedgebruik in geval van een grieppandemie (november 2007) (HGR 8337)

Advies 8153 - Creutzfeldt-Jakob

Noodzaak om bepaalde onderzoeken verplicht te maken om het risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob te beperken in het belang van de volksgezondheid (november...

Advies 8048-4 - vCJD-overdracht

Advies van de HGR betreffende het risico van vCJD-overdracht bij bloedtransfusie (juni 2005) (HGR 8048-4)

Advies 8152 - Creutzfeldt-Jakob

Te verstrekken informatie in geval van risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (oktober 2007) (HGR 8152)

Advies 7847 - Rode bloedlichaampjes

Advies van de HGR omtrent de diepgevroren rode bloedlichaampjes: praktische modaliteiten, bereiding en gebruik (november 2003) (HGR 7847)