Advies 8615 - Bloeddonaties leeftijd

Verlenging van de toegestane leeftijd voor bloeddonaties door regelmatige bloedgevers (december 2009) (HGR 8615)

Advies 8611 - Pandemie

Verhoging van het aantal bloeddonaties gedurende een pandemie (oktober 2009) (HGR 8611)