Advies 8669 - TRALI

Aanbevelingen bij verdacht acuut posttransfusioneel longletsel (TRALI) (maart 2011) (HGR 8669)

Advies 8366 - Immunoglobulinen

Aanbevelingen aangaande de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen (juni 2010) (HGR 8366)

Advies 8644 - Pathogeenreductie

Implementatie van pathogeenreductie voor bloedplaatjesconcentraten (maart 2010) (HGR 8644)

Advies 8652 - Grieppandemie

Criteria om de beëindiging van een tekort bij de bevoorrading van bloed en bloedcomponenten als gevolg van een A(H1N1)-grieppandemie te beoordelen (mei 2010) (HGR 8652)

Advies 8629 - Grieppandemie

Evaluatie van het risico van tekort of reëel tekort bij de bevoorrading van bloed en bloedcomponenten als gevolg van een A(H1N1)-grieppandemie (december 2009) (HGR 8629)