Advies 7850 - SARS

Advies van de HGR over het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (april 2003) (HGR 7850)

Advies 8615 - Bloeddonaties leeftijd

Verlenging van de toegestane leeftijd voor bloeddonaties door regelmatige bloedgevers (december 2009) (HGR 8615)

Advies 8611 - Pandemie

Verhoging van het aantal bloeddonaties gedurende een pandemie (oktober 2009) (HGR 8611)

Advies 8390 - Pathogeenreductie

Pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten (augustus 2008) (HGR 8390)

Advies 8352 - Anti-HBc-opsporing

Anti-HBc-opsporing bij bloedafnemingen na de eerste bloeddonatie (juli 2008) (HGR 8352)