Advies 8307 - Uitsluiten bloedgevers

Advies omtrent het (tijdelijke) uitsluiten van bloedgevers na verblijf in het buitenland (juni 2007) (HGR 8307)

Advies 8405 - Aferesetechniek

De afname van erytrocyten door middel van de aferesetechniek (juni 2008) (HGR 8405)

Advies 8177 - Bloedtransfusie

Bloedtransfusie buiten het ziekenhuis (mei 2007) (HGR 8177)

Advies 8337 - Grieppandemie

Beperking van het bloedgebruik in geval van een grieppandemie (november 2007) (HGR 8337)

Advies 8153 - Creutzfeldt-Jakob

Noodzaak om bepaalde onderzoeken verplicht te maken om het risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob te beperken in het belang van de volksgezondheid (november...