Advies 9460 - Zika: samenvatting

Advies Zika: beknopte informatie voor het grote publiek - Het volledige advies (HGR 9460) : https://www.health.belgium.be/nl/advies-9460-zika

Advies 9460 - Zika

Aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt. Stand van zaken in februari 2018. (HGR 9460...

Advies 9432 - Rabiës

Aanbevelingen voor de opvolging van de incidentie van rabiës en inzake maatregelen om overdracht op de mens te voorkomen (HGR 9432) (Januari 2018) In dit wetenschappelijk advies...

Advies 9311 - Listeriose

Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen (HGR 9311) (December 2016) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9224 - HIV

Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden (juli 2015) (HGR 9224) Dit advies heeft tot...

Pagina's