Advies 9519 - Vaccinatie tegen pneumokokken kinderen

Vaccinatie tegen pneumokokken - kinderen en adolescenten (HGR 9519) (november 2018) - De Hoge Gezondheidsraad heeft een herziening uitgebracht van de vaccinatiefiche omtrent...

Vaccinatiefiches tegen het humaan papillomavirus (9181)

Vaccinatiefiches tegen het humaan papillomavirus (HPV) (kinderen et adolescenten) (HGR 9181) (2017)

Advies 9212 - Varicella

Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen varicella (HGR 9212) (Maart 2017) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid...

Advies 9125 - Meningokokken

Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen meningokokken van groep B (HGR 9125) (Maart 2017) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9208 A - Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen poliomyelitis

Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen poliomyelitis (HGR 9208A) (december 2016) De Hoge Gezondheidsraad heeft een herziening uitgebracht van de vaccinatiefiche omtrent...