Advies 9240 - Dragerschapsscreening

Uitgebreide dragerschapsscreening in een reproductieve context. Naar een verantwoorde implementatie in de gezondheidszorg (HGR 9240) (Maart 2017) In dit advies formuleert de...
avis advies 9373

Advies 9373 KB vervoer gevaarlijke goederen

Enkel beschikbaar in het nederlands

Advies 8912 - NIPT

Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk (mei 2014) (HGR 8912)

Advies 8714 - Genetische zelftests

Genetische zelftests (april 2012) (HGR 8714)

Public Health Genomics in Belgium (januari 2011) (HGR 8565)

Public Health Genomics in Belgium (januari 2011) (HGR 8565)