Advies 9240 - Dragerschapsscreening

Uitgebreide dragerschapsscreening in een reproductieve context. Naar een verantwoorde implementatie in de gezondheidszorg (HGR 9240) (Maart 2017) In dit advies formuleert de...

Advies 8912 - NIPT

Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk (mei 2014) (HGR 8912)

Advies 8714 - Genetische zelftests

Genetische zelftests (april 2012) (HGR 8714)

Public Health Genomics in Belgium (januari 2011) (HGR 8565)

Public Health Genomics in Belgium (januari 2011) (HGR 8565)