Advies 8912 - NIPT

Implementatie van niet-invasieve prenatale genetische screening van trisomie 21 (Syndroom van Down) in de Belgische zorgpraktijk (mei 2014) (HGR 8912)