Advies 7801 - Terrorisme

Biologisch en chemisch terrorisme (september 2003) (HGR 7801)

Advies 8317 - Kwaliteitsnormen vaatallogreffen

Specifieke kwaliteitsnormen voor vaatallogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (herziening 2007) (november 2007) (HGR 8317)

Advies 8318 - Kwaliteitsnormen humane cellen

Specifieke kwaliteitsnormen voor humane cellen waarvoor geen andere specifieke kwaliteitsnormen bestaan en die voor toepassing op de mens bestemd zijn (november 2007) (HGR 8318)

Advies 7963 - Kwaliteitsnormen allogreffen locomotorisch stelsel

Kwaliteitsnormen voor allogreffen van het locomotorisch stelsel (april 2000) (HGR 7963)

Advies 5231 en 8091 - Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering.

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering. De preventie en aanpak van anafylactische shock bij de vaccinatie van kinderen volgens het aanbevolen vaccinatieschema (december...