Advies 8802 - Anafylactische shock

Preventie en aanpak van anafylactische shock bij vaccinatie van kinderen (juli 2012) (HGR 8802)

Brochure - Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronische zieke kinderen en volwassenen (juli 2012) (HGR 8561)

Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronische zieke kinderen en volwassenen - Brochure (juli 2012) (HGR 8561)
HGR-CSS logo

HGR activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag van de Hoge Gezondheidsraad

Advies 8711 - Machinale Perfusie

Ex vivo bewaring, evaluatie en reconditionering van de organen: Machinale Perfusie versus koude-opslag (september 2011) (HGR 8711)

Advies 8791 - CPE

Maatregelen te nemen naar aanleiding van de toename van carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE) in België (december 2011) (HGR 8791)