Advies 8716 - Kwaliteitsnormen weefsels

Kwaliteitsnormen voor verschillende types van menselijk lichaamsmateriaal die voor toepassing op de mens bestemd zijn: weefsels (november 2013) (HGR 8716)

Advies 8277 - Stralingsbescherming personeel

Informatie inzake stralingsbescherming voor het personeel rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de nucleaire geneeskunde in vivo (mei 2013) (HGR 8277)

Advies 8773 - Fish pedicure - Ichtyotherapie

Fish pedicure - Ichtyotherapie (maart 2013) (HGR 8773)

Brochure - Aanbevelingen voor de beheersing van de postoperatieve infecties in het operatiekwartier (mei 2013) (HGR 8573)

Brochure - Aanbevelingen voor de beheersing van de postoperatieve infecties in het operatiekwartier (mei 2013) (HGR 8573)