Physical chemical environmental hygiene

Advies 9404 - Physical chemical environmental hygiene

Fysisch-chemische milieuhygiëne (beperking van de blootstelling aan mutagene of hormoonverstorende agentia) en het belang van blootstelling op jonge leeftijd In dit...

Advies 8748 - Babyzwemmen

De problematiek van chloor in zwembaden: Het met babyzwemmen verbonden risico en beschouwing rond de verschillende desinfectiemethoden voor zwembadwater (februari 2012) (HGR 8748)

Advies 8614 - Chloor

Problematiek van chloor in zwembaden (februari 2011) (HGR 8614)

Advies 7801 - Terrorisme - PPT deel 2

Biologisch en chemisch terrorisme - Powerpoint deel 2 (september 2003) (HGR 7801)

Advies 7801 - Terrorisme

Biologisch en chemisch terrorisme (september 2003) (HGR 7801)