corynebacterium

Advies 9503 corynebacterium

Behandeling van infecties met Corynebacterium ulcerans en diphtheriae In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake...

Advies 8633 - Q- koorts - bijlage 3

Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: informatienota ten behoeve van de geneesheren (januari 2011) (HGR 8633 bijlage 03)

Advies 8633 - Q- koorts- bijlage 4

Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: informatienota ten behoeve van het bedrijfspersoneel inzake de preventie van de overdracht aan de...

Advies 8334 - Leptospira

De problematiek van <i>Leptospira interrogans</i> in België (mei 2008) (HGR 8334) [Bijlage 1 t/m 10]