Advies 9160 - insecten bestemd voor humane consumptie

Voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie (september 2014) (HGR 9160) (FAVV - Sci Com 2014/04)

Advies 8763 - Inactivatie en securisatie - deel II - Executive summary

Executive summary - Inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen: Literatuurstudie – Deel II: bacteriën en fungi (september...

Advies 8763 - Inactivatie en securisatie

Inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen: Literatuurstudie – Deel II: bacteriën en fungi (september 2014) (HGR 8763)

Advies 5303-4 - Antibiotica

Aanbevelingen voor het profylactisch gebruik van antibiotica in de heelkunde (HGR 5303-4) (1998)

Advies 8716 - Kwaliteitsnormen weefsels

Kwaliteitsnormen voor verschillende types van menselijk lichaamsmateriaal die voor toepassing op de mens bestemd zijn: weefsels (november 2013) (HGR 8716)