FBDG

advies-9284-fbdg-2019

Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen - 2019 In overleg met de bevoegde autoriteiten van het land, heeft de Hoge...

Advies 9458 Geestelijke gezondheid en jongeren

Participatie van kinderen en jongeren binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg (HGR 9458 - Juli 2019) Kinderen inspraak geven in en hen betrekken bij beslissingen die...
corynebacterium

Advies 9503 corynebacterium

Behandeling van infecties met Corynebacterium ulcerans en diphtheriae In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake...
Vaccin meningo

Advies 9485 Vaccinatie tegen meningokokken

Vaccinatie tegen meningokokken (HGR-9485, herziening 2019) De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn aanbevelingen voor meningokokkenvaccinatie herzien naar aanleiding van de...