Advies 9240 - Dragerschapsscreening

Uitgebreide dragerschapsscreening in een reproductieve context. Naar een verantwoorde implementatie in de gezondheidszorg (HGR 9240) (Maart 2017) In dit advies formuleert de...

Advies 9212 - Varicella

Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen varicella (HGR 9212) (Maart 2017) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid...

Advies 9125 - Meningokokken

Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen meningokokken van groep B (HGR 9125) (Maart 2017) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9335 - MLM

Organisatie van de donatie en van de banking van menselijk lichaamsmateriaal: huidige status en mogelijke optimalisatie (HGR 9335) (Februari 2017) - In dit wetenschappelijk advies...

Advies 9400 - KB biociden

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (HGR 9400) (maart 2017)