Advies 9125 - Meningokokken

Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen meningokokken van groep B (HGR 9125) (Maart 2017) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9335 - MLM

Organisatie van de donatie en van de banking van menselijk lichaamsmateriaal: huidige status en mogelijke optimalisatie (HGR 9335) (Februari 2017) - In dit wetenschappelijk advies...

Advies 9400 - KB biociden

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (HGR 9400) (maart 2017)

Advies 9311 - Listeriose

Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen (HGR 9311) (December 2016) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9119 - KB Nanoparticulaire

Koninklijk Besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (HGR 9119) (november 2013) Adviezen omtrent Koninklijke Besluiten zijn...