Advies 8794 - Binnenluchtkwaliteit

Binnenluchtkwaliteit in België (HGR 8794) (september 2017) - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid onderzoekt de Belgische Hoge Gezondheidsraad...

Advies 9470 - KB brandstofverbruik

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en...

Advies 9461 - KB gasolie

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming - Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de...

Advies 9339 - Burn-out en werk

Burn-out en werk (HGR 9339) (september 2017) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke...

Vaccinatiefiches tegen het humaan papillomavirus (9181)

Vaccinatiefiches tegen het humaan papillomavirus (HPV) (kinderen et adolescenten) (HGR 9181) (2017)