Advies 9311 - Listeriose

Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen (HGR 9311) (December 2016) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake...

Advies 9119 - KB Nanoparticulaire

Koninklijk Besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (HGR 9119) (november 2013) Adviezen omtrent Koninklijke Besluiten zijn...

Advies 9208 A - Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen poliomyelitis

Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen poliomyelitis (HGR 9208A) (december 2016) De Hoge Gezondheidsraad heeft een herziening uitgebracht van de vaccinatiefiche omtrent...

Advies 9208 B - Vaccinatie van volwassenen tegen poliomyelitis

Vaccinatie van volwassenen tegen poliomyelitis (HGR 9208B) (december 2016) De Hoge Gezondheidsraad heeft een herziening uitgebracht van de vaccinatiefiche omtrent vaccinatie tegen...

Advies 9333 - Klinische seksuologie

Klinische seksuologie (HGR 9333) (December 2016) Doel van dit advies is om aanbevelingen te verstrekken over de definitie van de klinische seksuologie en over het...