News : we zijn eveneens aanwezig op de sociale media

Volg ons ook op de sociale media. Aarzel niet om u in te schrijven voor de volgende accounts: Facebook Twitter LinkedIn

Advies 9299 - lachgas

Aanbevelingen inzake het gebruik van lachgas-zuurstofmengsels (N2O ≤ 50%) voor minimale sedatie in en buiten zorginstellingen (HGR 9299) (november 2016) In dit wetenschappelijk...

Advies 9370 - KB nano

Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende wijziging van de inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen...

Presentatie Energy, carbohydrates, fibers door Delzenne

Presentatie studiedag "Dietary reference values: a tool for public health" 10/02/2017 - Energy, carbohydrates and fibers - door Delzenne (enkel beschikbaar in het Engels)

Presentatie Energy and macronutritients door De Ridder

Presentatie studiedag "Dietary reference values: a tool for public health" 10/02/2017 - Energy and macronutrients - door De Ridder (enkel beschikbaar in het Engels)