Advies 7221-2 - Radionucliden

Aanbevelingen inzake therapie door middel van radionucliden onder niet-ingekapselde vorm (maart 2005) (HGR 7221-2)

Advies 8151 - Vleesbereidingen en producten (Bijkomende inlichtingen)

Afwijking voor het Salmonella criterium in vleesbereidingen en -producten op basis van pluimveevlees die na verhitting zullen worden verbruikt - Bijkomende inlichtingen (maart...

Advies 8168 - Vluchtrouteaanduidingen

Advies betreffende de impact van tritium tijdens het gebruik van radioactieve stoffen in uitrustingen die bestemd zijn voor de bescherming van personen, met name...

Advies 8151 - Vleesbereidingen en producten

Afwijking voor het Salmonella criterium in vleesbereidingen en -producten op basis van pluimveevlees die na verhitting zullen worden verbruikt (februari 2006) (HGR 8151)

Advies 8122a - waterzuiberingsslib

Advies van de HGR over “De Valorisatie van waterzuiveringsslib in de landbouw” - Begeleidende brief aan aanvrager (september 2005) (HGR 8122a)