Physical chemical environmental hygiene

Advies 9404 - Physical chemical environmental hygiene

Fysisch-chemische milieuhygiëne (beperking van de blootstelling aan mutagene of hormoonverstorende agentia) en het belang van blootstelling op jonge leeftijd In dit...
diet

Advies 9521_maaltijdvervangende producten

Algemeen advies betreffende het gehalte aan mangaan, kalium, vitamine K en zink in maaltijdvervangende producten voor gewichtsbeheersing In dit wetenschappelijk advies, waarin...
Folic acid

Advies 9515_Foliumzuur

Aanbeveling over foliumzuur voor vrouwen die zwanger willen worden of pas zwanger zijn In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers...
MDRO

Advies 9277 - MDRO

Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica multiresistente bacteriën (MDRO) in zorginstellingen (HGR-9277, 2019). Dit...
mrsa

Advies 9277 MDRO - Bijlage 1 MRSA

Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica multiresistente bacteriën (MDRO) in zorginstellingen (HGR-9277, 2019) ...