Hout als grondstof

Hout is een belangrijke grondstof en biedt verschillende voordelen: het is biologisch afbreekbaar en gemakkelijk te recycleren, ... En het is een hernieuwbare natuurlijke grondstof. Tenminste, als er nieuwe bomen geplant worden in de plaats van de gekapte bomen. Wie gebruik maakt van lokale houtsoorten beperkt meteen ook de CO2-uitstoot van het transport. En bij echt duurzaam beheerde bossen houden de eigenaars niet alleen rekening met de ecologische behoeften, maar ook met de sociale en economische behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

Hout als bouwproduct

Bouwen met hout is vaak ook goedkoper omdat de constructie lichter is en er dus minder zware funderingen nodig zijn. Bovendien kunnen ook de verwarmingskosten (heel wat) lager uitvallen omdat hout beter isoleert. En wat brandbestendigheid betreft, behoudt brandend hout zijn fysieke en mechanische eigenschappen langer dan u zou denken: het verkoolt immers. Als u hout in dit opzicht vergelijkt met bijvoorbeeld staal, dan zien we dat staal bij brand begint te smelten. Zo heeft elk materiaal zijn specifieke eigenschappen

Gecertificeerd hout

Hoe kunt u als consument weten dat het hout(product) dat u koopt, niet afkomstig is van illegaal gekapt hout, en duurzaam werd geproduceerd? Door te kiezen voor hout met een label. Momenteel zijn er in België twee labels op de markt: FSC en PEFC. Het zijn labels waar een heel certificatiesysteem achter zit. U leest meer over de bescherming van de bossen in de rubriek “biodiversiteit”.