De noodzaak van een efficiënter hulpbronnengebruik dwingt ons om alternatieve grondstoffen te ontwikkelen en om meer gerecycleerde materialen te gebruiken in producten. Dit streven naar efficiëntie mag echter niet tegen elke prijs gebeuren. Deze nieuwe risico’s moeten dus geïdentificeerd en geëvalueerd worden vooraleer we ze kunnen beheersen.

Niet duurzame benutting van de biomassa

Een piste die de industriëlen overwegen is het vervangen van fossiele (of andere) grondstoffen door grondstoffen uit biomassa. De biobrandstoffen zijn hier een goed voorbeeld van.
Biomassa is echter afkomstig van ecosystemen die steeds meer onder druk komen te staan. Deze druk kan de hernieuwbare aard van deze hulpbronnen in gevaar brengen.

Het toegenomen gebruik van grondstoffen uit biomassa kan ook leiden tot neveneffecten zoals :
• conflicten inzake territoriumbeheer (inclusief grondeigendom en toegang tot grond) ;
• een verhoogde druk op de water als hulpbron ;
• prijsstijgingen voor levensmiddelen;
• biodiversiteitsverlies ;
• enz.
Een duurzame en gecontroleerde exploitatie van de biomassa is dus noodzakelijk om elke sociale of milieuhinder te voorkomen, bij de invulling van de nieuwe noden van onze economie.

Recyclage heeft zijn grenzen

Om een efficiënt hulpbronnengebruik te garanderen is het aangeraden om meer en meer gerecycleerde materialen te gebruiken in producten. Uiteraard moet dit gebeuren zonder gevaar voor het milieu en de menselijke gezondheid. Sommige grondstoffen uit afval kunnen echter verontreinigd zijn door toxische chemische stoffen, zware metalen, enz. Dit is bijvoorbeeld het geval met bouwafval, elektrisch en elektronisch afval, plastics die in contact kwamen met bepaalde chemische producten, banden die nanodeeltjes bevatten, enz.

Dergelijk afval mag dus niet zomaar om het even hoe gerecycleerd worden.

Waardevolle hulpbronnen in de nieuwe generatie producten

In de zoektocht naar klimaatvriendelijke en energiezuinige producten wordt de markt overspoeld met nieuwe, performante producten : windmolenturbines, fotovoltaïsche cellen, verlichtingstoestellen, enz. .

Deze producten kunnen echter een reeks waardevolle hulpbronnen bevatten waarvan het gebruik dient beperkt te worden.