Ook andere instrumenten hechten belang aan de problematiek van de IAS. Over het algemeen gaat het om meer sectorale verdragen, m.a.w. verdragen die ofwel focussen op één facet van het probleem (het probleem van de IAS in het mariene milieu bijvoorbeeld), ofwel op een meer regionaal niveau. Het is het echter noodzakelijk dat er zo veel mogelijk coherentie en synergie gegarandeerd wordt tussen deze verdragen, wat onder meer voorzien is in het biodiversiteitsverdrag dat een Inter-agency Liaison Group on Invasive Alien Species heeft opgericht             

Het internationaal verdrag voor de bescherming van planten (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde naties – FAO) streeft er sinds 1952 naar om planten te beschermen tegen schadelijke organismen door de introductie en de verspreiding ervan te voorkomen. Dit verdrag dekt ook de IAS maar enkel wanneer ze beantwoorden aan de definitie van « schadelijk ». Het bepaalt ook normen, onder meer in het kader van de risicobeoordeling met betrekking tot het schadelijk organisme in kwestie, die soms als referentie gebruikt worden wat de IAS betreft. Het Directoraat-generaal « Dier, Plant en Voeding » van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de opvolging en de implementatie van het verdrag in België.