Naast de juridische teksten moet er ook gewezen worden op de regionale strategieën, bijvoorbeeld deze die werd uitgewerkt door de Raad van Europa, en op de aanbevelingen geformuleerd op nationaal niveau, zoals in het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa dat tot nu toe 19 aanbevelingen ter zake heeft geformuleerd, zoals deze in verband met :

  • de controle op de grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis) en op andere uitheemse soorten eekhoorns in Europa (2005)
  • de uitroeiing van sommige invasieve uitheemse plantensoorten (2007)
  • de Europese regelgeving inzake gezelschapsdieren en invasieve uitheemse soorten (2011)