Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

 2019
Aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt. Stand van zaken op november 2019 (HGR 9569)
Behandeling van infecties met corynebacterium ulcerans en diphtheriae (HGR 9503)
Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica multiresistente organismen (MDRO) in zorginstellingen (HGR 9277)
Herziening van advies 8902 van de HGR betreffende het condoomgebruik ter voorkoming van HIV besmetting bij serodiscordante partners waarbij de besmette persoon een antiretrovirale behandeling volgt (HGR 9517)

2018
Aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het zikavirus plaatsvindt. Stand van zaken in februari 2018. (HGR 9460) (vorig advies HGR 9340)
Aanbevelingen voor de opvolging van de incidentie van rabiës en inzake maatregelen om overdracht op de mens te voorkomen (HGR 9432) 

2017
Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij specifieke en kwetsbare doelgroepen (HGR 9311)

2015
Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden (HGR 9224)
 
2013
Advies van de HGR betreffende de algemene richtsnoeren in verband met het gebruik van condoom bij HIV-serodiscordante partners die een antiretrovirale behandeling volgen (HGR 8902)
 
2011
Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België (HGR 8633)
Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: dossier SciCom - Bijlage 1 (HGR 8633)
Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: informatienota ten behoeve van de risicobevolking - Bijlage 2 (HGR 8633)
Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: informatienota ten behoeve van de geneesheren - Bijlage 3 (HGR 8633)
Aanbevelingen betreffende de preventie en de bestrijding van Q- koorts in België: informatienota ten behoeve van het bedrijfspersoneel inzake de preventie van de overdracht aan de mens - Bijlage 4 (HGR 8633)
 
2008
De problematiek van Leptospira interrogans in België (mei 2008) (HGR 8334)
De problematiek van Leptospira interrogans in België - Bijlage 1 t/m 10 (mei 2008) (HGR 8334)
 
2005
Advies van de HGR betreffende de risicos verbonden aan de toename van het aantal gevallen van hondsdolheid bij vossen in Duitsland (november 2005) (HGR 8132)
 
2004
Advies met betrekking tot de impact op de volksgezondheid van de in Zuidoost-Azië heersende vogelpest (aviaire influenza) en tot de voorzorgsmaatregelen die zich op nationaal vlak opdringen (februari 2004) (HGR 7851-3)
 
2003
Advies van de HGR met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid in het kader van de problematiek van de vogelpest (juni 2003) (HGR 7851)
Advies van de HGR over de hygiënische maatregelen die moeten getroffen worden in het belang van de volksgezondheid met betrekking tot personen komende uit gebieden met communautaire transmissie van SARS (april 2003) (HGR 7850)
 
2002
Aanbevelingen voor het personeel van de keten voor vernietiging van afval van dierlijke oorsprong in het kader van de OSE-preventie (februari 2002) (HGR 5932)
Advies betreffende de te formuleren aanbevelingen aan de tatoeëerders en piercers inzake de hygiëne van het door hen gebruikte instrumentarium, teneinde de overdracht van infectieuze- en vooral virale ziektes te vermijden (januari 2002) (HGR 7674)
 
2001
Aanbevelingen i.v.m de lijkbezorging (2001) (HGR 5110)
Aanbevelingen voor het personeel in slachthuizen, versnijdingsateliers en slagerijen in het kader van de overdraagbare spongiforme encefalopathie (TSE) (mei 2001) (HGR 7795-13)
 
2000
Hygiënische maatregelen bij overstroming: herziening van de bestaande adviezen (oktober 2000) (HGR 4352)