1. Evenementen

Webinar - 2020

De jaarlijkse BeQuinT ontmoetingsdag was gepland in juni maar wordt vervangen door een Webinar op donderdag 26 november 2020.

Eerst zullen de resultaten van de eerste Patient Blood Management (PBM) enquête voorgesteld worden. Vervolgens zal een expert ter zaken het hebben over de implementatie van PBM in de obstetrie. 

Ziehier het programma (klik hier om u in te schrijven): 

Ter info: accreditatiepunten zullen aangevraagd worden.

Symposium - 6 juni 2019

Hier kan u de documentatie terugvinden van ons jaarlijks event in 2019:

Symposium - 1 juni 2017

Hier kan u de documentatie terugvinden van ons jaarlijks event in 2017:

Symposium - 2 juni 2016

Hier kan u de documentatie terugvinden van ons jaarlijks event in 2016:

 

2.    Newsletters

Sinds 2014 stelt de stuurgroep 2 tot 4 keer per jaar een nieuwsbrief op voor de voorzitters van de transfusiecomités, bloedbankverantwoordelijken, referentieverpleegkundigen transfusie/hemovigilantie en de hoofdgeneesheren van alle Belgische ziekenhuizen.
De nieuwsbrieven hebben als doel deze doelgroep te informeren over de werking en activiteiten van BeQuinT en over evenementen m.b.t. transfusiebeleid, zoals de infosessie.

2020

  1. Nieuwsbrief 1/2020
  2. Nieuwsbrief 2/2020 - coronavirus

2019

  1. Nieuwsbrief 1/2019
  2. Nieuwsbrief 2/2019
  3. Nieuwsbrief 3/2019
  4. Nieuwsbrief 4/2019