Zorgverleners zijn vaak vragende partij om informatie en documenten te delen met betrekking tot de farmaceutische zorg. De FOD Volksgezondheid biedt graag een platform om documentatie ter beschikking te stellen.

Folders, posters, affiches, ervaringen, PowerPoint presentaties, ..... kunnen hier gepubliceerd worden. Neem contact op met het HP-team

Wenst u documenten te verwijderen, contacteer ons via mfc-cmp@health.belgium.be

 

 

 

 

 

Contact information

Hospital Pharmacy-team

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@health.fgov.be