De FOD Volksgezondheid en de het Federaal platform ziekenhuishygiëne lanceren jaarlijks de campagne “U bent in goede handen”. Met deze campagne willen we de toepassing van een correcte handhygiëne bevorderen door zorgverleners en patiënten te informeren en te sensibiliseren.
Het sensibiliseren van zorgverleners start reeds op de schoolbanken en wordt er specifiek materiaal ontwikkeld voor leraren om deze essentiële aspecten van de ziekenhuishygiëne te integreren in hun lessenpakket.

Op 8 september 2016 werd er opleidingsdag voor leraren georganiseerd met als thema
"Moeilijk te behandelen bacteriën: bent u op de hoogte?" De presentaties zijn hier ter beschikking.