Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis heeft de Europese unie het SH-CAPAC project opgestart. SH-CAPAC heeft tot doel om EU-lidstaten te helpen om te gaan met de nieuwe uitdagingen op het vlak van gezondheidszorg als gevolg van de vluchtelingenstroom. Het project is gericht op 1) het verhogen van de capaciteit door betere coördinatie, evaluatie van de noden, en het plannen van acties vanuit volksgezondheid om de lokale gezondheidssystemen aan  te passen 2) het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg, en 3) het ontwikkelen van vaardigheden van gezondheidswerkers zodat ze beter aangepaste diensten kunnen leveren aan migranten/vluchtelingen.

Uit een bevraging van experten uit het werkveld via focusgroepen bleek dat er in België een groot gebrek bestaat aan informatie over richtlijnen en administratieve procedures voor asielzoekers en vluchtelingen die gezondheidszorg nodig hebben. Ook een overzicht van het zorgaanbod voor asielzoekers en vluchtelingen in België ontbreekt. Deze webpagina heeft tot doel dergelijke  informatie te verzamelen en kenbaar te maken. 

 

Op welke medische zorg hebben asielzoekers en vluchtelingen recht?

Op de website van Medimmigrant vindt u per verblijfstatuut welke regeling van toepassing is inzake (de betaling van) de medische zorgen.

 

Welke instellingen hebben een specifiek aanbod geestelijke gezondheidszorg voor asielzoekers en vluchtelingen?

Via een bevraging van het werkveld hebben we een overzicht opgemaakt van instellingen die een specifiek ggz-aanbod voor asielzoekers en vluchtelingen hebben. In dit overzicht is het regulier aanbod dat ook toegankelijk is voor asielzoekers en vluchtelingen niet opgenomen. Het overzicht is weergegeven in 4 onderdelen (België – Vlaanderen – Brussel – Wallonië).  

 

Waar vindt men informatie over tolkendienst en dienst en interculturele bemiddeling?

Op de website www.intercult.be vindt u alle informatie over interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg en de contactgegevens van sociaal tolkendiensten.