Inlichtingen en documenten voorafgaand aan het verrichten van diensten van dierenartsen

 

U heeft nooit diensten verricht in België (1e dienstverrichting in België)

U moet onze diensten volgende documenten bezorgen :

  1. Het volledig ingevulde formulier m.b.t. de verklaring;
  2. Een bewijs van uw nationaliteit;
  3. Een attest waarin wordt bevestigd dat u rechtmatig gevestigd bent in een lidstaat van de Europese Unie om er de activiteiten van dierenarts uit te oefenen en dat u op het moment van afgifte van het attest geen verbod is opgelegd, ook niet tijdelijk, om het beroep uit te oefenen;
  4. Een bewijs van uw beroepskwalificaties (Belgisch diploma of attest van erkenning);
  5. De informatie met betrekking tot uw verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. In het kader van de dienstverlening moet u ervoor zorgen dat uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering u dekt voor de diergeneeskundige handelingen die u op het Belgische grondgebied uitoefent;
  6. Als u de diergeneeskunde wil uitoefenen voor rekening van een rechtspersoon die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, moet u ook het bewijs leveren dat die rechtspersoon rechtmatig gevestigd is in deze lidstaat om er de activiteiten van dierenarts uit te oefenen en dat hem/haar op het moment van afgifte van het attest geen definitief of tijdelijk verbod is opgelegd om het beroep uit te oefenen.

NB: Als u deze bewijzen niet kunt leveren, kunt u uw prestaties in België alleen in eigen naam verrichten.

 

Verlenging van een aanvraag

U moet onze diensten volgende documenten bezorgen :

  1. Het volledig ingevulde formulier m.b.t. de verklaring
  2. Een attest waarin wordt bevestigd dat u rechtmatig gevestigd bent in een lidstaat van de Europese Unie om er de activiteiten van dierenarts uit te oefenen en dat u op het moment van afgifte van het attest geen verbod is opgelegd, ook niet tijdelijk, om het beroep uit te oefenen.
  3. Ingeval één van de elementen wijzigt (nationaliteit, verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, uitoefening voor rekening van een rechtspersoon) moet u ons die informatie bezorgen.