Indien zich problemen voordoen bij het inschrijven,
gelieve de cookies van uw computer te verwijderen.  
Zo krijgt u toegang tot het juiste inschrijfformulier.

 

20 APRIL 2021 - OMICS-TECHNOLOGIE IN DE GEZONDHEIDSZORG
12 MEI 2021 - ALGEMENE VERGADERING -DUURZAME EN GEZONDE VOEDING


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ONLINE SYMPOSIUM

Omics-technologie in de gezondheidszorg (ONLINE)
Dreamix, realitix of promesix?
 

20 april 2021 van 9u tot 10u30 
Gratis evenement

Achtergrond en kader
Tijdens dit webinar zal het advies "Omics-technologieën en hun klinische toepassing" van de Hoge Gezondheidsraad in detail worden toegelicht: wat zijn omics-technologieën en wat kunnen ze betekenen voor onze gezondheidszorg? Op welke manier raken zij aan de huidige ethische en maatschappelijke grenzen? Enkele topexperten maken de stand van zaken op en wegen de veelbelovende vooruitzichten af tegen komende uitdagingen en mogelijke valkuilen.
 

Voorlopig programma van 20 april 2021

 • Genomics and transcriptomics: opportune adoption for standard-of-care diagnostics
  of inherited disorders and cancer

  Prof. Gert Matthijs
  Centre for human genetics, UZ Leuven & KU Leuven

 • Epigenomic profiling: Belgium at the forefront
  Dr. Jana Jeschke
  Laboratory of Cancer Epigenetics, Université Libre de Bruxelles

 • Clinical proteomics in future health care
  Prof. Geert Baggerman
  Centre for Proteomics, VITO-UAntwerp

 • The Exposome and Health
  Prof. Lode Godderis
  Centre for environment and health, KU Leuven & IDEWE

 • Rondetafelgesprek
  Discussie met de sprekers op basis van vragen van de deelnemers

     

 

Praktisch
Het webinar vindt online plaats en zal doorgaan op dinsdag 20 april 2021 van 9u tot 10u30.
Deelname is gratis. De voertaal is Engels. Er wordt simultaanvertaling voorzien naar Nederlands en Frans.
Accreditatie werd aangevraagd. Het is mogelijk een accreditatie te verkrijgen

 

INSCHRIJVINGEN

 


ALGEMENE VERGADERING
(ONLINE)

Duurzame en gezonde voedingGratis evenement
12 mai 2021 van 10 u tot en met 13 u

 

Achtergrond en kader
In de komende decennia zal de wereldbevolking gestaag blijven toenemen. De mondiale voedselvoorziening zal dan ook mee moeten groeien nu de negatieve gevolgen van klimaatverandering op voedselproductie steeds duidelijker worden. Bovendien zal de globale ziektelast (“burden of disease”) die verband houdt met een ongebalanceerd voedingspatroon (zowel door ondervoeding als door malnutritie) blijven stijgen.
 
De voedselketen, van productie tot consumptie, zal hierdoor steeds meer onder druk komen te staan en zal zich onvermijdelijk moeten aanpassen aan deze prangende uitdagingen. Creatieve oplossingen moeten worden gevonden op alle betrokken niveaus, waaronder de landbouw, voedselverwerking, distributie, consumptie alsook de sociale context van voeding.
 
Naar het voorbeeld van andere internationale instellingen wenst de Hoge Gezondheidsraad, die reeds een bijzondere aandacht besteedt aan het verband tussen voeding en gezondheid, een transdisciplinaire aanpak van deze problematiek te stimuleren.
 
Met deze studievoormiddag wil de Hoge Gezondheidsraad de totstandkoming ondersteunen van een multisectoriële dynamiek die nodig is om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe concepten met een solide en consensuele basis en die in het bijzonder gericht zijn op een rechtvaardige en duurzame voedselproductie en een gezonde voedselconsumptie.
 
De presentaties van de verschillende deskundigen en de reflecties die daaruit voortvloeien, zullen ongetwijfeld bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen.
 
Het belooft een boeiende voormiddag te worden.
Wees van harte Welkom.

In naam van de Hoge Gezondheidsraad,
Prof. Stefaan De Henauw, voorzitter van de permanente werkgroep Voeding en Gezondheid
Prof. Jean Nève, voorzitter van de HGR

Voorlopig programma van 12 mei 2021

 • Tim Benton
  Research Director at Chatham House
  United Kingdom

 • Mads Fischer-Moller
  Professor in Food Policy
  Leader of the “Future Food Systems Challenge Centre”
  Scotland Rural College

  Scotland, United Kingdom

 • Marjolein Visser
  Associate Professor - Chargée de Cours
  Chair of Agroecology, Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Belgium

 • Katrien Verbeke
  Social entrepreneur, urban food expert and founder of Let us
  Belgium

 

Praktisch
Deze studiedag, die gezien de huidige coronasituatie online plaatsvindt,
zal doorgaan op woensdag 12 mei 2021 van 10u tot 13u. Deelname is gratis.
Meer info en inschrijvingsmogelijkheden volgen binnenkort.

 

Inschrijvingen worden binnenkort geopend