Indien zich problemen voordoen bij het inschrijven,
gelieve de cookies van uw computer te verwijderen.  
Zo krijgt u toegang tot het juiste inschrijfformulier.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ALGEMENE VERGADERING
(ONLINE)

Duurzame en gezonde voedingGratis evenement
12 mai 2021 van 10 u tot en met 13 u

 

Achtergrond en kader
In de komende decennia zal de wereldbevolking gestaag blijven toenemen. De mondiale voedselvoorziening zal dan ook mee moeten groeien nu de negatieve gevolgen van klimaatverandering op voedselproductie steeds duidelijker worden. Bovendien zal de globale ziektelast (“burden of disease”) die verband houdt met een ongebalanceerd voedingspatroon (zowel door ondervoeding als door malnutritie) blijven stijgen.
 
De voedselketen, van productie tot consumptie, zal hierdoor steeds meer onder druk komen te staan en zal zich onvermijdelijk moeten aanpassen aan deze prangende uitdagingen. Creatieve oplossingen moeten worden gevonden op alle betrokken niveaus, waaronder de landbouw, voedselverwerking, distributie, consumptie alsook de sociale context van voeding.
 
Naar het voorbeeld van andere internationale instellingen wenst de Hoge Gezondheidsraad, die reeds een bijzondere aandacht besteedt aan het verband tussen voeding en gezondheid, een transdisciplinaire aanpak van deze problematiek te stimuleren.
 
Met deze studievoormiddag wil de Hoge Gezondheidsraad de totstandkoming ondersteunen van een multisectoriële dynamiek die nodig is om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe concepten met een solide en consensuele basis en die in het bijzonder gericht zijn op een rechtvaardige en duurzame voedselproductie en een gezonde voedselconsumptie.
 
De presentaties van de verschillende deskundigen en de reflecties die daaruit voortvloeien, zullen ongetwijfeld bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen.
 
Het belooft een boeiende voormiddag te worden.
Wees van harte Welkom.

In naam van de Hoge Gezondheidsraad,
Prof. Stefaan De Henauw, voorzitter van de permanente werkgroep Voeding en Gezondheid
Prof. Jean Nève, voorzitter van de HGR

Programma van 12 mei 2021

 • 10u00 Welkom
  Jean Nève, Voorzitter HGR
  Stefaan De Henauw, Voorzitter permanente werkgroep Voeding & Gezondheid
  Tom Auwers, Voorzitter FOD Volksgezondheid

 • 10u20 Omschakeling van het voedselsysteem naar meer duurzaamheid: wat betekent dit voor onze voeding?
  Tim Benton 
  Directeur
  Chatham House, U
  nited Kingdom

 • 11u00 "De opkomst van boerenkool" -  Positieve verhalen over de omvorming van voedselsystemen in Scandinavische landen en de onderliggende beleidsmaatregelen
  Mads Fischer-Moller
  Professor Voedingsbeleid
  Scotland Rural College, United Kingdom

 • 11u30 Kennis over landbouw en voedsel: onze gezondheid hangt ervan af
  Marjolein Visser
  Voorzitter van de leerstoel Agro-ecologie
  Université Libre de Bruxelles, België

 • 12u00 Is inclusiviteit de echte uitdaging van duurzame stedelijke voedselsystemen?
  Katrien Verbeke
  Sociaal onderneemster, België

 • 12u30 Pauze

 • 12u40 Veilig en duurzaam voedsel in de praktijk gebracht
  Luc Pussemier
  Voedselveiligheidsexpert
  Hoge Gezondheidsraad, België

 • 13u00 Debat met alle sprekers
   

Praktisch
Deze studiedag, die gezien de huidige coronasituatie online plaatsvindt,
zal doorgaan op woensdag 12 mei 2021 van 10u tot 13u.
Deelname is gratis.
Er zal simultaanvertaling worden voorzien naar Nederlands, Frans en Engels. 
Accreditatie werd aangevraagd.