Indien zich problemen voordoen bij het inschrijven,
gelieve de cookies van uw computer te verwijderen.  
Zo krijgt u toegang tot het juiste inschrijfformulier.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- EVENT UITGESTELD -"Omwille van de COVID-19-epidemie wordt de Algemene vergadering van de Hoge Gezondheidsraad naar een latere datum uitgesteld. Wij danken u voor uw begrip."


---------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VERGADERING

13 mei 2020

Zuidertoren
(Federale Pensioendienst)
Europa esplanade, 1060 Brussel

Thema
In de komende decennia zal de wereldbevolking - en dus ook de wereldbehoefte aan voedsel - gestaag verder toenemen en zullen de negatieve gevolgen van klimaatverandering op voedselproductie steeds duidelijker worden. Bovendien zal volgens de huidige voorspellingen ook de “burden of disease” (de globale ziektelast) gerelateerd aan voeding – zowel door overvoeding als ondervoeding - verder blijven toenemen.

Het “voedselsysteem” – van voedselproductie tot  voedselconsumptie -  komt door al deze problemen steeds verder onder druk te staan en zal zich onvermijdelijk en dringend moeten aanpassen aan de prangende uitdagingen die voorliggen.
Daarvoor zullen creatieve oplossingen nodig zijn op alle betrokken niveaus –  de landbouw, de voedselverwerking, de distributie, de consumptie, de sociale context van voedsel, enz.

De Werkgroep Voeding en Gezondheid van de HGR schenkt in vele dossiers bijzondere aandacht aan deze trans-disciplinaire voedingsdimensies en breidt zijn activiteitenportfolio ook verder uit in die richting om aldus zijn missie naar voeding en volksgezondheid maximaal ter harte te nemen.
Met deze studiedag wil de HGR zich mee engageren voor het creëren van een noodzakelijke multi-stakeholder dynamiek die kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe, veerkrachtige en maatschappelijk gedragen duurzame concepten rond voedselproductie en –consumptie en de link met gezondheid.

 

Het programma van 13 mei 2020 (het volledige programma zal binnenkort worden meegedeeld).
In de voormiddag zullen een aantal belangrijke dimensies rond het centrale thema worden belicht door experts met internationale reputatie.

Hebben reeds bevestigd

  • Prof. Olivier De Schutter -  International expert in human rights, food security and food policy 
  • Fabrice De Clerck – Scientific Director, EAT Lancet Commission
  • Mads Frederik-Moller – Senior Food Policy Advisor, Nordic Food Council

In de namiddag zullen meer praktijkgerichte presentaties worden gegeven door diverse stakeholders en actoren in het werkveld. Dit zal tenslotte gevolgd worden door een uitgebreide paneldiscussie waar ook alle deelnemers aan deze studiedag hun vragen en meningen zullen kunnen ventileren.

 

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijven verplicht (inschrijvingsmodule binnenkort beschikbaar)
De accreditatie is aangevraagd
De lunch en de receptie zijn inbegrepen
Deelname is gratis