Indien zich problemen voordoen bij het inschrijven,
gelieve de cookies van uw computer te verwijderen.  
Zo krijgt u toegang tot het juiste inschrijfformulier.
Momenteel zijn er twee evenementen gepland. Zie hieronder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


DSM UNDER SCRUTINY
WHY WE NEED TO BE CAUTIOUS AND HOW TO USE IT (NEVERTHELESS)?

5 maart 2020  (vanaf 9u00)

Zuidertoren
(Federale Pensioendienst)
Europa esplanade, 1060 Brussel

 

Thema
Op 5 maart 2020 organiseert de Hoge Gezondheidsraad in Brussel een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen”. In dit advies, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, stelt de HGR vast dat de meest gebruikte classificatiesystemen, DSM en ICD, een aantal problemen en impasses met zich meebrengen. Deze situeren zich op epistemologisch, organisatorisch en klinisch niveau. Het advies formuleert verschillende aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.
De HGR wenst aan alle betrokkenen de mogelijkheid te geven om een discussie te voeren over deze kwesties. Tijdens deze studiedag wordt het advies voorgesteld en stellen meerdere internationale sprekers hun deskundigheid ter beschikking. In een rondetafelgesprek zetten verschillende stakeholders hun standpunten uiteen. Daarbij is er ruim tijd voor samenspraak voorzien.

Het programma van 5 maart 2020
(Het gedetailleerde programma zal binnenkort worden gepubliceerd).

•09u-13u: Advies van de HGR (Stijn Vanheule) en keynote speakers :

  • Niall Boyce - founding Editor The Lancet Psychiatry
  • Patrick McGorry - University of Melbourne & Orygen, Australia
  • François Gonon - neurobiologiste,Université de Bordeaux

•13u-14u: Lunch
•14u-16u: Rondetafelgesprek met stakeholders

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijven verplicht
Deadline inschrijvingen is 21 februari 2020
Het inschrijvingsgeld bedraagt 50,00 €
(gratis voor de sprekers, de benoemde experten van de Hoge Gezondheidsraad en de experten van de werkgroep van het advies).

U zal enkele dagen nadat uw inschrijving gevalideerd is, een verzoek krijgen om het bedrag op een bankrekening te betalen. Zo valideert u definitief uw deelname. Gelieve dus het inschrijvingsformulier aandachtig in te vullen.
De inschrijving gebeurt op naam van de natuurlijke persoon.

De accreditatie is aangevraagd
Simultane vertaling is voorzien.
 

INSCHRIJVING

 


 

VACCINATIE VAN IMMUNOGECOMPROMITTEERDE EN CHRONISCH
ZIEKE PATIËNTEN (KINDEREN  EN VOLWASSENEN)

 10 oktober 2019  (vanaf 13u45)

Zuidertoren
(Federale Pensioendienst)
Europa esplanade, 1060 Brussel

 

 

Thema
De Hoge Gezondheidsraad heeft haar aanbevelingen rond vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.
Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste nieuwe aspecten uit de verschillende deelgebieden besproken.

Het programma voor de namiddag van 10 oktober 2019
Meeting language : English

•13.30  Registration
•13.45  Introduction - Patrick Soentjens, ITM – Defense
•13.50  Vaccine responses in IC patients - Olga Chatzis, UC Louvain
•14.10  New Dutch advices on vaccination - Albert Vollaard, RIVM (NL)
•14.35  Immunomodulating drugs or vaccines? - Gilles Epéron, HUG (CH)
•15.00  Coffee break
•15.20  Belgian guidelines
                         - Biologicals - Jeroen van der Hilst, Jessa ZH
                         - Solid organ Transplant - Willy Peetermans, UZ Leuven
                         - Stem cell Transplant - Maya Hîtes, ULB Erasme
                         - HIV - Charlotte Martin, CHU St Pierre
•17.20  The end – Reception

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijven verplicht
Deadline inschrijvingen is 3 oktober 2019
De accreditatie is aangevraagd

Deelname is gratis


The 13th National Seminar on Travel Medicine takes place in the same venue in the morning:
more information
If you come to both seminars, you need to register for both separately.