Instructiefilm over varroase

Op 18 maart 2018 vond de avant-première plaats van de instructiefilm “Controle van de varroase in Belgische bijenkasten: stand van zaken begin 2018”. De prent belicht alle facetten van de varroasebestrijding en richt zich specifiek tot een publiek van bijenhouders. De realisatie werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van landbouwminister Ducarme en met de inhoudelijke inbreng van de FOD Volksgezondheid. Vzw CARI (onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor bijenteelt) stond in voor de realisatie van de film.

Achtergrond

De algemeen verspreide bijenziekte varroase (veroorzaakt door de varroamijt of varroa destructor) is en blijft de grootste bedreiging voor de honingbij. De ziekte dook bij ons voor het eerst op in 1984 en heeft de honingbijpopulaties sindsdien drastisch uitgedund. We zijn nu 34 jaar verder maar de situatie is nog altijd niet onder controle. Minister Ducarme trok daarom 25 000 euro uit voor een instructiefilm over de varroabestrijdingspraktijken in ons land.

Imkers aan het woord

De film heeft een speelduur van 55 minuten en is een aaneenschakeling van interviews en praktijkbeelden. De prent gaat van start met een historisch overzicht, een algemene beschrijving van het ziektebeeld en een stand van zaken anno 2018. Daarna laten Vlaamse en Waalse bijenhouders afwisselend hun licht schijnen op de varroabestrijdingsmaatregelen in hun landsgedeelte en vertellen ze honderduit over hun ervaringen.

Focus op good practices

De film geeft een uitgebreid overzicht en praktische demonstraties van de goede praktijken voor varroabestrijding. Die zijn grosso modo in drie categorieën onder te brengen:

  • Technische ingrepen (afzondering koningin, verwijderen van mannetjesbroed, enz.)
  • Behandeling met geneesmiddelen (het aantal beschikbare producten neemt toe in ons land)
  • Een combinatie van beide (ideaal)

Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding

Het is niet eenvoudig om een oordeelkundige keuze te maken uit het ganse arsenaal van bestrijdingsmethoden. Stuk voor stuk hebben ze voor- en nadelen, en dé mirakeloplossing bestaat niet. Imkers kunnen hierbij het advies inroepen van een dierenarts. Het KB van 9 mei 2017 betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding in het kader van de bestrijding van varroase biedt hen de mogelijkheid om op vrijwillige basis een contract af te sluiten met een erkend dierenarts. Die laatste heeft trouwens de mogelijkheid om geneesmiddelen te laten importeren uit het buitenland.

Einde in zicht?

De film eindigt met een positieve noot. Door speciale teelt- en selectieprogramma’s hebben onderzoekers ontdekt dat de varroamijt zich minder vlot reproduceert bij sommige bijenkoloniën. Er is nog een lange weg te gaan voordat de varroamijt definitief getemd zal zijn, maar er komt stilaan licht aan het einde van de tunnel.

Film bekijken