Dit domein omvat binnen- en buitenmeubilair, scheidingswanden, vloerbekleding, met inbegrip van vloerkleden en tapijten, matrassen, matrasbekleding en ander interieurtextiel (zoals gordijnen, meubelstoffen, muurbekleding, enz.) en verlichtingssystemen.
We zijn op zoek naar projecten m.b.t. circulair interieur van huizen, kantoorgebouwen, hotels, zorginstellingen, enz.

 

Waarom dit domein ondersteuning bieden?

De meubelindustrie is een bloeiende sector in België met 719 bedrijven en een voortdurend stijgende omzet (2,3 miljard euro in 2021). Sommige bedrijfssectoren zijn in volle transitie sinds de coronacrisis. Zo verandert de markt voor kantoorbezetting door de opkomst van het hybride werken (afwisselend telewerken en op kantoor werken) en een grotere flexibiliteit van de werknemers. De werkplek wordt nu meer gezien als een plek om creativiteit, samenwerking en innovatie te stimuleren.
 
Wat interieurtextiel betreft is België de topfabrikant van vloerbekleding (tapijten, vloerkleden, enz.) in Europa. De 152 bedrijven die in België actief zijn, vertegenwoordigen een gezamenlijke omzet van 1,7 miljard euro.
 
De keerzijde van dit positieve nieuws is de toename van de hoeveelheid meubelafval: die is vandaag vijfmaal groter dan in 1960. Net als de 'fast fashion' in de kledingsector zien we het fenomeen 'fast furniture' opduiken met een dramatische impact op het milieu, omdat bij de productie van meubels een groot aantal grondstoffen wordt gebruikt (hout, mineralen, metalen). Bovendien bevatten de materialen die voor de productie van dit meubilair worden gebruikt veel chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Omdat het meubilair goedkoop is en een korte levensduur heeft, raken consumenten eraan gewend hun interieurdecoratie regelmatig aan te passen aan de trends, waardoor de hoeveelheid afval toeneemt. 

Welke projecten worden verwacht? 

In het kader van deze projectoproep focussen we op projecten die inzetten op systemische verandering en de milieu-impact van meubelmaterialen integreren. We zijn op zoek naar projecten die ecodesign-oplossingen voorstellen voor 

  • minimaal (primair) materiaalgebruik: inzetten op lichtgewicht producten, gerecycleerde materialen en bio-grondstoffen; 
  • duurzaamheid en hergebruik: kwaliteitsproducten, tijdloos design, personaliseerbare producten, multifunctionele inrichting, enz.;
  • traceerbaarheid van en informatiedeling over de producten en materialen: informatie en digitale technologie integreren in de ontwerpfase voor gedetailleerde en betrouwbare informatiedoorstroming over de milieuprestaties van een product of dienst; 
  • uitwerken van nieuwe terugnamesystemen voor meubilair of interieurtextiel met het oog op hun hergebruik en/of recyclage. 

We steunen ook projecten die commerciële modellen voorstellen die een langer of rendabeler gebruik van meubels bevorderen, zoals product-als-een-dienst (de klant betaalt voor het gebruik van een dienst), buy-back (de leverancier neemt het product terug na de overeengekomen gebruiksperiode), gedeeld gebruik en samenwerkingsmethodes voor circulair ontwerp.

Voor meer details over de in het kader van dit thema te ontwikkelen projecten, zie het memorandum.