De adviserend geneesheer* van uw ziekenfonds* zal u geen voorafgaande toestemming* geven als de geneeskundige zorg waarvoor een voorafgaande toestemming* vraagt:
- niet door de verplichte ziekteverzekering wordt terugbetaald (bijv. kuuroorden, …);
- op Belgisch grondgebied kan verleend worden binnen een medisch verantwoorde termijn, gelet op uw gezondheidstoestand op dat moment en het te verwachten ziekteverloop;
- een experimenteel karakter heeft;
- u zal blootstellen aan een veiligheidsrisico dat, gelet op de mogelijke baten van de gewenste grensoverschrijdende geneeskundige zorg, niet als aanvaardbaar kan worden beschouwd;
- de bevolking zal blootstellen aan een aanzienlijk veiligheidsrisico als gevolg van de betrokken geneeskundige zorg;
- wordt verstrekt door een buitenlandse zorgverlener die niet voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen die voorzien zijn door de wetgeving van het land van behandeling.

 

* zie Woordenlijst