Kenmerken

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in natuurlijke toestand in de vorm van magnesium-, ijzer- of natriumsilicaat aanwezig is. Er zijn 6 vormen van asbest: chrysotiel actinoliet, amosiet, tremoliet, crocidoliet en anthophylliet.

Door hun uitzonderlijke eigenschappen werden asbestvezels een erg populaire grondstof voor een aantal bouwproducten en –materialen. De vezels zijn namelijk makkelijk te bewerken, onbrandbaar, en bestand tegen agressieve stoffen. Ze werden ook gebruikt voor thermische en akoestische isolatie.

Geschiedenis

De toepassingen van asbest namen tijdens de 20ste eeuw sterk toe (asbest was overvloedig aanwezig, kon eenvoudig gewonnen worden en was relatief goedkoop). Samen met dit steeds ruimer gebruik, stelde men een aanzienlijke toename vast van het aantal ernstige ziekten bij personen die in aanraking kwamen met deze stof, wat leidde tot steeds strengere maatregelen en beperkingen voor die materialen.

Gebruik in gebouwen

EternitAsbest vond zijn belangrijkste afzetmarkt in de bouwsector, vooral via het product asbestcement. Dat product is makkelijk te herkennen aan de typische wafelstructuur, zoals bijvoorbeeld op leien, golfplaten, rioolroosters, enz. Sinds 1 oktober 1998 is het verboden om asbestcement op de markt te brengen, maar doordat dit product een ruim gebruik kende, zal het nog vele jaren in onze omgeving aanwezig zijn.

De vezels in asbestcement zijn stevig verankerd in het materiaal, zodat het risico dat ze vrijkomen en in de longen doordringen beperkt is. Dat risico neemt toe als er in dat deel van het gebouw werkzaamheden plaatsvinden of als het gebouw in slechte staat is.


Gebruik in dagelijkse producten

Wegens zijn brandwerende eigenschappen en zijn, over het algemeen, verhoogde hitteresistentie, werd asbest gebruikt in een groot aantal dagelijkse producten en toepassingen. Asbest werd onder meer gebruikt voor remmen en koppelingsschijven, keukenwanten en onderzetters, hoezen voor strijkplanken, dichting van kachels, verwarmingsketels op stookolie, inbouwcassettes voor haarden, enz.

Sinds oktober 2001 is het verboden om dergelijke producten op de markt te brengen, maar ze kunnen nog worden aangetroffen op rommelmarkten of in onze keukens, tuinhuizen, garages, enz.

Voorzichtigheid is steeds geboden, vooral wanneer u van plan bent om uw woning te verbouwen.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van uw gewest:

​Raadpleeg ook onze FAQ’s voor specifieke vragen en handige contactpunten.