Er worden talrijke financiële stimulansendoor de gewesten voorgesteld om de burger en de bedrijven te helpen kiezen voor minder vervuilende wagens die minder CO2 uitstoten.

Stimulansen voor de burger

DeVlaamse overheidbrengt de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen in rekening in de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. De laagste uitstoot zorgt voor lagere belastingen.
De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een roetfilter in ouderedieselwagens (van milieuklasse EURO 3 en 4). Deze filter moet half-open  zijn.

De Waalse overheid  pastde ecobonusmalus (gebaseerd op de uitstoot van CO2) toeop de inschrijving van wagens en hierbij komt ook nog de  belasting op de inverkeerstelling.

De federale overheid kent nog een belastingvermindering toe voor de aankoop van een elektrische motorfiets, elektrische driewielers of quads.

Voor bijkomende informatie:
Contact Center van de FOD Financiën - 02/57 257 57

Stimulansen voor bedrijven

De financiële stimulansenvoor bedrijven hangen samen met de CO2-uitstoot van de wagens en hebben betrekking op:
- De aftrekbaarheid bij de aankoop van een nieuwe wagen;
- De voordelen van alle aard;
- De solidariteitsbijdrage voor de wagens die voor privégebruik ter beschikking worden gesteld.

1. De aftrekbaarheid bij de aankoop van een nieuwe wagen

Bij de aankoop van een nieuwe bedrijfswagen wordt de aftrekbaarheid van de andere kosten dan die verbonden aan brandstof aangepast op basis van de CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot Aftrekbaarheid
0 g  120%
Diesel  Benzine   
100%
61 - 105 g61 - 105 g90%
106 - 115 g106 - 125 g80%
116 - 145 g126 - 155 g75%
146 - 170 g156 - 180 g70%
171 - 195 g181 - 205 g60%
> 195 g> 205 g50%

 
Voor bijkomende informatie:
Contact Center van de FOD Financiën - 02/57 257 57

2. De voordelen van alle aard

De bedrijfswagen is een zogenaamd voordeel van alle aard en telt mee in de berekening van de belasting van de werknemer.

Dit voordeel van alle aard wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig, de brandstof, de prijs en de leeftijd van het voertuig.

Voor bijkomende informatie:
U kan ook telefoneren naar het Contact Center van de FOD Financiën - 02/57 257 57


3. De solidariteitsbijdrage voor de wagens die voor privégebruik ter beschikking worden gesteld

De werkgever die onrechtstreeks of rechtstreeks een voertuig ter beschikking stelt dat bestemd is voor een ander gebruik dan een strikt professioneel gebruik is een solidariteitsbijdrage verschuldigd.