Help ons onze prestaties te verbeteren
 

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening ? Dan kunt u een klacht indienen via het elektronisch formulier, dat u online kunt invullen (door te klikken op onderstaand logo):

klachten over onze dienstverlening? (logo)

Alle verplichte velden zijn met een sterretje (*) aangeduid. Let erop dat uw e-mailadres juist is.

Dit formulier kan enkel gebruikt worden voor klachten die geen gevoelige of vertrouwelijke medische informatie bevatten. 
Met gevoelige of vertrouwelijke medische informatie bedoelen we:

 • de benaming van een ziekte
 • de beschrijving van het ziektebeeld, de symptomen en de klachten
 • de resultaten van medische onderzoeken
 • de behandeling en de medicatie

Indien het toch noodzakelijk is om in het kader van uw klacht medische informatie door te geven, doet u dat best via een (aangetekend) schrijven gericht aan Medex, t.a.v. het Diensthoofd Medische Kwaliteit, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel. Uw brief zal dan enkel door deze arts - of een door deze arts aangeduide collega - gelezen en behandeld worden.

Uw klacht wordt als volgt behandeld:

 • Ten laatste 4 kalenderdagen nadat uw klacht bij ons binnenloopt, krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen de 28 kalenderdagen krijgt u een antwoord op uw klacht.
 • Tenzij u anders verkiest, zal de FOD u via elektronische weg antwoorden. Zo sparen we het milieu.
 • Uw klacht wordt met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de behandeling van uw klacht, volgens de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming de persoonlijke levenssfeer.
 • Uw klacht wordt behandeld volgens de richtlijnen van het Handvest voor een klantvriendelijke overheid.

Niet-ontvankelijke klachten

 • Mondelinge klachten. Een klacht kan enkel schriftelijk (webformulier/e-mail) worden ingediend.
 • Anonieme klachten.
 • Klachten die door een groep worden ingediend. Enkel individuele klachten zullen behandeld worden.
 • Klachten over feiten die meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die niet behoren tot de bevoegdheid van de FOD.
 • Klachten over de bestaande regelgeving of over het beleid van de Minister.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor administratieve beroepsprocedures bestaan.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die deel uitmaken van een juridische procedure.

Ontvankelijke klachten: voorbeelden

 • U bent niet tevreden over de bereikbaarheid van de FOD (telefonisch, onthaal, … ).
 • De informatie (website, brochures, correspondentie, …) die u krijgt van de FOD is niet duidelijk of onvolledig.
 • U moet te lang wachten op een antwoord van de FOD.
 • U bent niet tevreden over het gedrag of houding van een medewerker van de FOD (tijdens een telefonisch gesprek, bij een bezoek, aan het onthaal, …)
 • ...
 

Deze procedure staat los van een eventuele procedure bij de Federale Ombudsman in het geval u niet tevreden bent over de interne behandeling van uw klacht.