Dit domein omvat alle producten en productonderdelen in verband met kledingtextiel (sport-, vrijetijds-, regen-, nachtkleding, ondergoed, babykleding, panty's, kousen, sokken, enz.), met inbegrip van gebruikte stoffen, garens en vezels. Het betreft hier enkel de business-to-consumercontext.

Waarom dit domein ondersteuning bieden? 

De kledingtextielsector is een dynamische sector in België: er werken bijna 13.000 werknemers in meer dan 250 bedrijven, waarvan 95% kmo's en de omzet blijft groeien.

De textielindustrie is echter een van de meest vervuilende ter wereld en vereist een groot aantal hulpbronnen: een Europeaan verbruikt voor kleding gemiddeld 9 m³ water, 400 m² land en 391 kg grondstoffen. Momenteel wordt de kledingsector gedomineerd door het lineaire model (ontginnen-produceren-weggooien) als gevolg van het overwicht van de fast fashion. Die trend leidt ertoe dat merken meerdere collecties per seizoen produceren, tegen lage prijzen en van slechte kwaliteit. Niet alleen heeft de kleding een beperkte levensduur door de matige kwaliteit, de consumenten raken er ook steeds sneller op uitgekeken. Zo gooiden we in België in 2018 per persoon gemiddeld 14,8 kg kleding weg. Dat is een stijging met 10% ten opzichte van 2013 en dit cijfer blijft toenemen. Slechts 1% van het textiel wordt gerecycleerd tot nieuwe kleding, terwijl 87% gewoon verloren gaat.

Naast dit dominante systeem zien we een tegenbeweging en een groeiende belangstelling voor alternatieve modellen. Sommige Belgische merken werken bijvoorbeeld aan het model van de circulaire economie door recycled content te gebruiken of terugnamecampagnes voor gebruikte kleding te organiseren.

Via deze projectoproep willen we bedrijven ondersteunen die actief zijn in de kledingtextielsector en die wensen te anticiperen op het Europees actieplan circulaire economie, en in het bijzonder de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel en de bijbehorende lijst met acties om materialen in textiel te verminderen en te hergebruiken. 

Welke projecten worden verwacht? 

In het kader van deze projectoproep focussen we op oplossingen gericht op systemische verandering en zijn we op zoek naar projecten die ecodesignoplossingen voorstellen voor 

  • een minimaal (primair) materiaalgebruik bij de productie van een kledingstuk: minder nieuwe materialen, minder restafval, meer biogebaseerde materialen en meer hergebruik en recyclage van materialen, gebruik van lokale materialen;
  • een levensduurverlenging: kwaliteitsvolle materialen, tijdloze mode, cocreatie, enz.; 
  • multifunctioneel gebruik: kleding die kan worden aangepast aan diverse situaties; 
  • hergebruik (met inbegrip van reparatie, vernieuwing (refashioning) en remodelleren); 
  • demontage die leent tot hergebruik en reparatie; 
  • efficiënte en hoogwaardige recyclage (materialen die eenvoudig te scheiden en kwaliteitsvol zijn); 
  • traceerbaarheid van en informatiedeling over de producten en materialen: informatie en digitale technologie integreren in de ontwerpfase om tracering, onderhoud en correcte verwerking doorheen de volledige keten mogelijk te maken; 
  • uitwerken van nieuwe terugnamesystemen voor beter hergebruik en recyclage. 

We steunen ook projecten die bedrijfs- en/of consumptiemodellen voorstellen die een langer gebruik van het product bevorderen, zoals ontwerp/productie op bestelling, deelsystemen voor kleding, product-als-een-dienst, verkoop van tweedehandstextiel, samenwerkingsmethodes voor circulair ontwerp en berekeningssystemen die de ware kosten van het textielproduct laten zien. 

Voor meer details over de in het kader van dit thema te ontwikkelen projecten, zie het memorandum.