Opwarming van de Aarde

De gemiddelde temperatuur op de Aarde stijgt de laatste decennia zachtjesaan. Deze klimaatsverandering wordt vooral veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen waarbij veel CO2 vrijkomt. Door de massale ontbossing kan deze vrijgekomen hoeveelheid CO2 niet via fotosynthese worden verminderd. Door de verhoogde CO2 in de atmosfeer stijgt niet alleen de temperatuur aan land, maar ook van de zeeën en oceanen. Dit leidt tot:
• een stijging van de zeespiegel
• een wijziging van de soortensamenstelling
• de verzuring van het zeewater
• een verandering van de zeestromingen

Stijging van de zeespiegel

Door de verhoogde temperatuur smelten de ijskappen op de polen sneller dan ooit. Hierdoor stijgt het niveau van de zeespiegel. Laaggelegen kustgebieden dreigen onder water te lopen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de kustveiligheid, de bewoners en het kusttoerisme.

storm aan de kust-Misjel Decleer
Een stijging van de zeespiegel - Misjel Decleer

Wijziging soortensamenstelling

Het leefgebied van meer zuidelijk levende soorten verschuift noordwaarts door de warmere watertemperatuur. Zo verschijnen er voor onze kust dieren en planten die hier vroeger niet voorkwamen, zoals sommige soorten zeepokken op harde ondergronden als boeien en sokkels van windturbines. Andere traditionele soorten, zoals de haring, verdwijnen dan weer.

Deze gewijzigde soortensamenstelling kan leiden tot verstoorde ecologische relaties tussen soorten en kan een invloed hebben op de mariene voedselketen.

Verandering van de zeestromingen

De zeeën en oceanen vormen een beweeglijke watermassa; de richting en snelheid van zeestromingen kunnen veranderen. Tussen de tropen en de polen worden deze stromingen door de verschillen in temperatuur van het water veroorzaakt. Naarmate het water kouder wordt, wordt het zwaarder en zakt het naar diepere delen van de oceanen om elders weer naar boven te komen. Klimaatverandering kan een invloed hebben op deze stromingen.
 
Aanpak

De klimaatverandering vraagt een globale aanpak, al kan iedereen persoonlijk zijn steentje bijdragen: minder energie verbruiken, hernieuwbare energiebronnen kiezen, energiezuinige technologie gebruiken, …
In Vlaanderen treft het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) met het Masterplan Kustveiligheid maatregelen om onder andere de stijging van het zeeniveau op te vangen.


Meer info

Website www.klimaat.be