KONINKLIJK BESLUIT van 12 FEBRUARI 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen